Gedoe bij de tandarts

Dit keer zijn we op bezoek bij een tandartsenpraktijk in Oost-Nederland. De praktijk bestaat in deze samenstelling sinds 2010. Twee voormalige solopraktijken zijn gefuseerd, inmiddels werken er naast de twee praktijkhouders nog drie tandartsen in loondienst, een team assistentes en een mondhygiëniste. Twee jaar geleden is de praktijk grondig verbouwd en nu staat er een ultramodern mondheelkundig centrum. Aan de buitenkant een prachtige praktijk, maar onderling gaat het nog niet goed.

Praktijkhouders Renée en Jan-Willem hebben al verschillende pogingen ondernomen om de sfeer in het assistententeam te verbeteren, maar tot op heden zonder resultaat. Er is telkens weer gedoe rondom Anneke, een van de assistentes. Ze besluiten hulp van een mediator in te schakelen.

Intakegesprek

De mediator start met een intakegesprek met Renée en Jan-Willem. Zij schetsen de problematiek binnen het assistententeam: er wordt veel onderling gekletst, het ziekteverzuim is frequent en hoog, er zijn regelmatig heftige discussies en ieder jaar is de vakantieplanning weer een heikel punt. Het lijkt alsof ze elkaar niets gunnen. Jan-Willem vertelt dat hij het vroeger, als solist, wel heel wat overzichtelijker vond. Hij had twee assistentes, Anneke en Jantine, die elkaar perfect aanvulden en samen met hem de praktijk draaiden. Jantine is opgestapt na de fusie. Anneke, die al ruim twintig jaar voor Jan-Willem werkte, is wel meegegaan. De verandering was lastig voor haar. Het werken in de nieuwe groepspraktijk werd totaal anders. Renée is een stuk jonger en stelt hogere eisen aan de hygiëne en praktijkorganisatie dan Jan-Willem.

Werkschema

Vervolgens heeft de mediator een gesprek met Anneke. Zij vertelt dat zij erg moest wennen aan Renée. Renée is een gedreven en hele ambitieuze onderneemster die de touwtjes stevig in handen heeft genomen. Jan-Willem is zich daardoor meer en meer gaan toeleggen op de patiëntenzorg. Soms lijkt het er wel op dat hij zich helemaal in zijn behandelkamer opsluit. Anneke betreurt dit, want de hechte band die zij altijd met hem had is veranderd. Van Renée moet zij nu gaan meedraaien in een werkschema voor alle assistentes en doet dus werkzaamheden voor alle tandartsen en niet meer uitsluitend voor Jan-Willem. Dat is wennen, want al snel is Anneke er achter gekomen dat de moderne tandartsen anders werken en dat zij ook wel wat kennisachterstand heeft. Dit vreet aan haar. Ze vindt het lastig om dit bespreekbaar te maken, want zij is de meest ervaren en oudste assistente van het team.

De mediator praat ook met de andere assistentes. Zij hebben moeite met Anneke: ze werkt anders en traag, vergeet veel en stelt zich in hun ogen ook nog eens op alsof zij de baas is. Telkens weer ontstaan er discussies over van alles en nog wat. Ze hebben er al vaak samen over gesproken, maar komen er niet uit. Vorige week was er een laaiende ruzie omdat Anneke vakantie wilde opnemen middenin de schoolvakantie, terwijl zij al lang geen schoolgaande kinderen meer heeft…

Mediation: samen werken aan het verbeteren van de relatie
Vervolgens heeft de mediator een gesprek met het hele assistententeam. Er wordt uitvoerig gesproken over de situatie met Anneke. Ieder vertelt openhartig wat zij ervan vindt. Tot slot neemt Anneke het woord en vertelt haar verhaal, hoe zij de overstap heeft ervaren en wat het werken in een groter team voor haar betekent. Zij stelt zich openhartig en kwetsbaar op. De sfeer verandert. Er wordt naar elkaar geluisterd en vragen gesteld. We spreken af om nog een keer samen te komen om afspraken voor de toekomst te maken, want een ding is zeker: ze willen Anneke niet kwijt! Enkele weken later is er een tweede teamsessie en samen maken de assistentes afspraken hoe ze Anneke gaan helpen, er worden nieuwe taken verdeeld en heldere afspraken gemaakt. De eerste afspraak is dat ze de volgende avond met het hele team uit eten gaan om de nieuwe start met elkaar te vieren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *