Bonje in het MSB. Als mediation niet meer helpt.

Op dit moment is in nagenoeg elk algemeen ziekenhuis het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) in het leven geroepen. Ook al kent deze nieuwe rechtsvorm voor- en (fervente) tegenstanders, we hebben het er voorlopig mee te doen. Afspreken hoe interne geschillen worden beslecht als mediation geen soelaas meer biedt, is binnen het MSB volstrekt geen overbodige luxe.

Onderlinge geschillen

In de praktijk zien wij helaas regelmatig dat het behoorlijk mis kan gaan. Extra vervelend wordt het als de medisch specialist in kwestie om rechtsbijstand verzoekt vanuit zijn verzekering en op dat moment blijkt dat rechtsbijstand voor zogenaamde ‘onderlinge geschillen’ niet is meeverzekerd. Bijvoorbeeld omdat bij het afsluiten van de verzekering de premie als te hoog werd beschouwd. Als de rapen gaar zijn, blijkt na het inhuren van een advocaat het voordeel van de niet betaalde premie als sneeuw voor de zon te zijn verdwenen.

Uitgebreide rechtsbijstand bij geschillen binnen het MSB

Voor medisch specialisten die rechtsbijstand bij onderlinge geschillen niet hebben meeverzekerd in hun beroepsrechtsbijstandverzekering is het goed om te weten dat VvAA werkt met een vaste premie, ongeacht het aantal collega-specialisten waarmee men samenwerkt. Bovendien is de dekking bij onderlinge geschillen aanzienlijk uitgebreid. Waar voorheen uitsluitend rechtsbijstand werd gegeven bij geschillen binnen de eigen vakgroep, krijgen medisch specialisten die nu voor geschillen binnen het gehele MSB. Het werkveld is tenslotte flink uitgebreid en een juridisch conflict binnen het MSB is nu eenmaal een reëel risico. Er zijn MSB’s die 250 tot 500 specialisten tellen. Daar gaat nu eenmaal regelmatig iets mis.

U kunt vertrekken

Een of meer vakgroepen die het oneens zijn met het MSB-bestuur of conflicten binnen de eigen vakgroep, waarbij het MSB-bestuur zich uitspreekt: het zijn slechts een paar situaties die de werksfeer niet ten goede komen. Indien de betrokkenen er met elkaar niet uitkomen kan het nuttig zijn om een mediator in te schakelen. Lukt het zelfs een mediator niet de partijen weer on speaking terms te krijgen, dan kan dat grote gevolgen hebben. In het ergste geval resulteert zo’n conflict uiteindelijk in een exit van één of meerdere betrokkenen. Adequate juridische ondersteuning van iemand die weet wat er speelt in de wereld van het MSB en het ziekenhuis is dan een groot geluk bij een ongeluk.

Juridische expertise in de gezondheidszorg

Kwaliteit in de zorg kent vele definities. Wat de ene patiënt als positief ervaart, beschouwt de ander als onvoldoende. De drempel om een (tucht)klacht in te dienen wordt steeds lager. Komt het ooit zover, dan mag u van een juridisch expert verwachten dat hij uw werkveld als geen ander kent. En dat hij niet alleen in actie komt als het leed al geleden is, maar ook aandacht besteedt aan preventie. Of u nou geconfronteerd wordt met een (tucht)klacht of een geschil hebt over financiële verdeelafspraken, het valt allemaal onder een goede beroepsrechtsbijstandverzekering. Neem met minder geen genoegen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.