29 juni 2016

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze site (www.heuvelmediation.nl en alle onderliggende pagina's) aantreft bij Heuvel Mediation. Mocht dit niet het geval zijn en u bent van mening dat er informatie ten onrechte en/of zonder toestemming is gebruikt, dan vragen wij u om contact met ons te nemen over het eventueel verwijderen van onterechte/ongelicenseerde informatie. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Heuvel Mediation of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

De informatie op deze website mag ongewijzigd worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschiedt voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.